T1m Project
APA IZVORUL VIETII

Servicii de apa, canalizare, epurare

Pentru consumatori casnici

Serviciul public de alimentare cu apa potabila - 13.78 lei
Serviciul public de canalizare si de epurare a apelor uzate - 15.68 lei
Gestionarea deseurilor menajere
cu resedinta la gospodarii individuale - 17.50 lei
cu resedinta la blocuri locative - 16.50 lei

Pentru consumatori noncasnici

Serviciul public de alimentare cu apa potabila - 37.92 lei incl.TVA
Serviciul public de canalizare si de epurare a apelor uzate - 39.35 lei incl.TVA
Gestionarea deseurilor menajere - 118.33 lei incl.TVA