T1m Project
APA IZVORUL VIETII

Echipa manageriala

Echipa manageriala

Conducerea IMDP ''Apa-Canal'' depun multa munca asidua pentru prosperarea intreprinderii, pentru realizarea serviciilor si obiectivelor propuse. Deasemenea se implică activ în dezvoltarea, implementarea si îmbunatatirea eficacitatii SMI, pe primul loc fiind satisfacerea cerințelor clienților, a cerințelor legislației și reglementărilor în vigoare aplicabile.


Director general - Dolbuș Alexandru

Inginer șef - Solomenco Anatolie

Contabil sef - Pușcaș Elena